Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

Skype: dobelesudens

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Naudītes ciemā 29. jūnijā tiks pārtraukta ūdens padeve līdz. plkst. 15.00

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Sakarā ar AS “Sadales tīkls” remontdarbiem elektroapgādes tīklā, Miltiņu ciemā, 18. jūnijā, no plkst. 8.30-9.30 tiks pārtraukta ūdens padeve.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

ūdens padeves pārtraukums 1. jūnijā no plkst. 10.00-17.00 Penlkules pag., “Upeslīči”

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Bikstu ciemā un Rundēļu ciemā iespējams ūdens padeves pārtraukums no plkst, 12.00-18.00, sakarā ar elektroenerģijas padeves pārtraukumu.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Naudītes ciemā turpinās remontdarbi ūdens sagatavošanas stacijas iekārtu rekonstukcijā.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Ūdens padeves pārtraukums Bikstu ciemā 25.03.2020. sakarā ar elektroenerģijas pārtraukumu

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

9. martā Jaunbērzes ciemā no plkst. 8.30 līdz 12.00 būs īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Ūdens padeve apbūviešu ielā ir atjaunota.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Ūdens padeve Jaunbērzes ciemā ir atjaunota

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdens padeves pārtraukums

Sakarā ar “Uzvaras ielas rekonstrukcijas darbiem ” 27. septembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 18:00 tiks pārtraukta ūdens padeve sekojušās adresēs

Lasīt vairāk »