In case of emergency: +371 28359213

facebook

Meter reading reporting

Read More »

News

Iedzīvotāju ievērībai.

ar 16.03.2020. tiks pārtraukta uzņēmuma kases darbība un skaidras naudas maksājumu pieņemšana klientu apkalpošanas centrā Noliktavas ielā 5.

Read More »

News

Satiksmes ierobežojumi

Graudu ielas un Zaļās ielas krustojumā satiksmes ierobežojumi 9. un 10. martā.

Read More »

News

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu Dobeles novadā

Pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, turpmāk tekstā – MK, ar 2019. gadu SIA “DOBELES ŪDENS” uzsāk savu darbību pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveides.

Read More »

News

Informācija Miltiņu ciema iedzīvotājiem

Miltiņu ciemā ūdens sagatavošanas iekārtas darbības problēmu dēļ būs pasliktināta ūdens kvalitāte, strādājam lai novērstu problēmu.

Read More »

News

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām

Pamatojoties uz ekonomiskajiem aprēķiniem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2018.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.133 apstiprināt SIA “ DOBELES ŪDENS” šādus tarifus:

Read More »

News

Dzīvokļu īpašnieku/īrnieku ievērībai

Informējam, ka SIA “DOBELES ŪDENS” neveic daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Katrai daudzdzīvokļu mājai jāizvēlas namu apsaimniekotājs, vai jāizveido biedrība vai cita apsaimniekošnas forma, par ko lemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, lai par saņemtajiem ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumiem saņemtu vienu rēķinu vienai daudzdzīvokļu mājai (nevis katram dzīvoklim tiešo rēķinu no pakalpojuma sniedzēja).

Read More »

News

Iedzīvotāju tikšanās

SIA “DOBELES ŪDENS ” Aicina savlaicīgi pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 2017.gada 26. oktobrī Dobeles novada domē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā.     Noteikumi paredz, ka neattīrītus sadzīves notekūdeņus gruntī infiltrēt aizliegts. Šo noteikumu ietvaros decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu […]

Read More »

News

Iedzīvotāju tikšanās

Par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai Miltiņu ciemā un Dobeles pilsētā, Zaļajā ielā

Read More »

News

Iedzīvotāju sanāksme 21.03.2018

2018.gada 21.martā Dobelē notika iedzīvotāju sanāksme

Read More »

News

Informācija iedzīvotājiem

Aicinām Jūs piedalīties iedzīvotāju sapulcē

Read More »