Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Dzeramā ūdens laboratoriskie izmeklējumi

Piedāvājam dzeramā ūdens izmeklējumus laboratorijā sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu BIOR .

 

Laboratorijas izmaksas ir  atkarīgas no izvēlētā izmeklējuma veida.

Ūdens paraugu paņemšanu un nogādāšanu laboratorijā, atbilžu saņemšanu un nodošanu pasūtītājam veic SIA DOBELES ŪDENS speciālists.

 

Pakalpojuma pieteikšana un konsultācija par tālruni: Ūdens un kanalizācijas tīklu meistars  Valērijs Mihailovs  mob.nr. 28354443

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

Cena EUR ar PVN

Laboratoriskie izmeklējumi

gab.

saskaņā ar BIOR cenrādi

saskaņā ar BIOR cenrādi

SIA DOBELES ŪDENS

speciālista pakalpojumi

darba dienās darba laikā

  st.

16.53

20.00

Minimālais laika dalījums – pusstunda. Apmaksā tiek ieskaitīts laiks arī par speciālista nokļūšana un atkļūšana no pakalpojuma vietas.