Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Iekšējie tīkli

 Tiek piedāvāti:

  • kanalizācijas un ūdensapgādes vadu ierīkošana. Pirms darbu uzsākšanas objekts tiek apsekots, novērtēta faktiskā situācija un nepieciešamie resursi darbu veikšanai, sastādīta izmaksu tāme saskaņā SIA “DOBELES ŪDENS” transporta, iekārtu, mehānismu un citu pakalpojumu izcenojumiem. Par būvniecības pakalpojuma sniegšanu ar klientu tiek slēgts līgums, kurā tiek atrunāti visi nosacījumi.
  • santehniķa pakalpojumi. Santehniķis sniedz visa veida sanitārtehniskos darbus, piemēram, ūdens un kanalizācijas tīklu, pievadu remontdarbus, māju iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu un mezglu remontdarbus, apkopes, citus specifiski ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkopi, remontiem saistīti darbus.

Sīkāka informācija par izpildes laikiem, izmaksām un nepieciešamo dokumentāciju, zvanot Tehniskās struktūrvienības vadītājam Jānim Jakštim mob. tālr. 29254757

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

Cena EUR ar PVN

 Santehniķa pakalpojumi darba dienās

st.

24.79

30.00

 Santehniķa pakalpojumi svētku dienās/ brīvdienās

st.

39.67

48.00

Brigādes darbs

st.

36.36

44.00

Brigādes darbs ārpus darba laika

st.

61.16

74.00

Minimālais laika dalījums – pusstunda. Apmaksā tiek ieskaitīts laiks arī par santehniķa  nokļūšana un atkļūšana no pakalpojuma vietas.