Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Asenizācijas pakalpojumi ārpus darba laika

Asenizācijas pakalpojumu izcenojums ārpus darba laika.

 

Informācija pa mob. tālr. 28359213 vai personīgi vēršoties SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmumā.

 

Pakalpojuma nosaukums Attālums līdz objektam Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums līdz 3.0 m³)

Līdz 10 km 74.38 90.00
No 11 – 15 km 83.47 101.00
No 16 – 20 km 90.91 110.00
No 21 – 25 km 100.00 121.00
No 26 – 30 km 107.44 130.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 4.0 m³)

Līdz 10 km 81.82 99.00
No 11 – 15 km 90.08 109.00
No 16 – 20 km 98.35 119.00
No 21 – 25 km 107.44 130.00
No 26 – 30 km 114.88 139.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 5.0 m³)

Līdz 10 km 90.08 109.00
No 11 – 15 km 98.35 119.00
No 16 – 20 km 106.61 129.00
No 21 – 25 km 114.88 139.00
No 26 – 30 km 123.14 149.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 6.0 m³)

Līdz 10 km 98.35 119.00
No 11 – 15 km 106.61 129.00
No 16 – 20 km 114.05 138.00
No 21 – 25 km 122.31 148.00
No 26 – 30 km 130.58 158.00

Pakalpojuma samaksas iespējas:

  •  Priekšapmaksa;
  • Norēķins ar maksājuma karti;
  • Pēcapmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu. Līgumi tiek slēgti tikai ar regulārā pakalpojuma saņēmējiem (1x mēnesī).

*Par mazākiem izvešanas daudzumiem sīkāka informācija zvanot dispečerdienestam uz mob. tālr. 28359213