Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana un izbūve angāram ar saimniecības telpām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 7. aprīlim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/06
Publicēšanas datums: 22.03.2017
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

Finansējuma saņēmējs –  SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV – 3701, tel.nr.  637 25502, Fakss 637 21096

 

Iepirkuma procedūras nosaukums – atklāts konkurss „Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana un izbūve angāram ar saimniecības telpām”  (Id. Nr. DŪ 2017/06)  

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Apkure, ventilācija, dzesēšana sistēmas projektēšana un izbūve, ievērojot  Tehniskā projekta  prasības  

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA “JJ HVAC” , reģ. nr: 40103849296

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 59 999.99 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 20. aprīlī 

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

Paziņojums par atklāta konkursa

Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana un izbūve angāram ar saimniecības telpām” uzsākšanu

Nr. DŪ 2017/06

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Vaitaite, tālr. 26742378, fakss 63721096

Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss “Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana un izbūve angāram ar saimniecības telpām”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana un izbūve angāram ar saimniecības telpām izbūve Dobelē, Noliktavas ielā 5

Paredzamā līgumcena: līdz  60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro) (bez PVN)

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

Līguma izpildes termiņš:

Projektēšanas maksimālais izpildes termiņš – 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Maksimālais būvdarbu izpildes termiņš – 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.aprīlim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 7.aprīlī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Nolikums

Tehniskais projekts (Angāra būvniecība ar saimniecības telpām. pdf)

Siltumapgāde, ārējie tīkli (zip.)

 

29.03.2017. Ieinteresēto piegādātaju sapulces protokols (publicēts 30.03.2017.)

Grozītais Nolikums (publicēts 30.03.2017.)