Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 16. martam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/03/KF
Publicēšanas datums: 28.02.2017
Statuss: pārtraukts

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

Finansējuma saņēmējs –  SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV – 3701, tel.nr.  637 25502/Fakss 637 21096

 

Iepirkuma procedūras nosaukums – atklāts konkurss “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” (ID. Nr. DŪ 2017/03/KF).

 

Iepirkuma komisijas lēmums:

Pārtraukt iepirkuma procedūru – atklāts konkurss “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” (ID. Nr. DŪ 2017/03/KF) bez rezultātiem.

 

Lēmuma  pieņemšanas datums:
2017. gada 15. maijā 

 

 

 

Paziņojums par  atklātā  konkursa  “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros ( DŪ 2017/03/KF)  uzsākšanu

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”,   reģ.Nr.45103000470  

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona:  Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980, fakss 63721096, marite.zvejniece@dobele.lv

 

Investīciju projekta nosaukums:

Kohēzijas Fonda  līdzfinansētais projekts „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss “ Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „ Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”  ietvaros.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības pakalpojumi  projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros

 

Paredzamā līgumcena:  līdz  14 000,00 EUR (četrpadsmit  tūkstoši eiro ) ( bez PVN)                                                                                                                                                     

Piedāvājuma izvēles kritērijs:  zemākā cena

 

 

Līguma izpildes termiņš:                                                                                                                    

Maksimālais izpildes termiņš būvuzraudzībai  – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (t. sk. tehnoloģiskā procesa pārtraukums).

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada  16.martam  plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:  2017.gada  16.martā,  plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  1. NOLIKUMS
  2. NOLIKUMA C pielikums LĪGUMA PROJEKTS
  3. NOLIKUMA C pielikuma Līguma projekta 4. pielikums