Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Degvielas iegāde smagajām automašīnām un spectehnikai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/09
Publicēšanas datums: 29.09.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras „ Par degvielas iegāde smagajām automašīnām un spectehnikai „
( Id.  Nr. DŪ 2016/09) rezultātiem.

 

18.10.2016

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „ASTARTE NAFTA ”  reģ.nr. 40003276964

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 36463.00 (bez PVN)         

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 18. oktobrī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras atklāta konkursa
„Degvielas iegāde smagajām automašīnām un spectehnikai”
Id. Nr. DŪ 2016/09 uzsākšanu.

 

29.09.2016.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5 , Dobele, Dobeles novads, LV 3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma

tālr.nr. 26742378, faksa nr. 63721096, e-pasts: sanita.bema@dobele.lv

 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums:

„Par degvielas iegādi SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai” (Id.Nr.DŪ 2016/09).

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Degvielas iegādi SIA „DOBELES ŪDENS” smagajām automašīnām un spectehnikai

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

Līguma izpildes termiņš:

Līguma izpildes termiņš: 24  mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija publiski  pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi, kā arī  SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 14. oktobrim, plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 14.oktobrī  plkst.10:30, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums