Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 8. maijam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/07
Publicēšanas datums: 21.04.2017
Statuss: pārtraukts

Paziņojums par atklāta konkursa

 

„ Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde   ” (Identif.nr.  DŪ  2017/07)

 

rezultātiem.

 

08.05.2017.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu:
2017. gada 8. maijā

 

Iepirkuma procedūra „ Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde   ” (Identif.nr.  DŪ  2017/07) tiek  pārtraukta bez rezultāta

 

 
 
 
Paziņojums par atklāta konkursa

 

„ Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde” uzsākšanu

 

Nr. DŪ 2017/07

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Vaitaite, tālr. 26742378, fakss 63721096

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un tehniskos jautājumos:

Transporta pārraugs Andris Buiko, tālr.nr. 22027671, fakss 63721096

 

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss “Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Viena lietota kravas automašīna – pašizgāzēja iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 

Paredzamā līgumcena: līdz  40 000, 00 EUR (četrdesmit tūkstoši  eiro ) (bez PVN)

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš – 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā  no līguma noslēgšanas datuma

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8. maijam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 8.maijā  plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

 

Nolikums