Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 23. janvārim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/01
Publicēšanas datums: 06.01.2017
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa

„ Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde   ” (Identif.nr.  DŪ  2017/01)

rezultātiem.

 

25.01.2017.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „IKO ”, reģ. Nr. 48503012294

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 33 000.00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 24. janvārī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 

Paziņojums par atklāta konkursa

 

„ Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde” uzsākšanu

 

Nr. DŪ 2017/01

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersonas par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma, tālr. 26742378, fakss 63721096

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un tehniskos jautājumos:

Transporta pārraugs Andris Buiko, tālr.nr. 22027671, fakss 63721096

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss “Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde”

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Viena lietota kravas automašīna – pašizgāzēja iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 

 

Paredzamā līgumcena: līdz  33 000, 00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši  eiro ) (bez PVN)

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš – 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā  no līguma noslēgšanas datuma

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 23. janvārim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 23. janvārī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

 Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums