Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Degvielas iegāde vieglajām automašīnām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/08
Publicēšanas datums: 29.09.2016
Statuss: pārtraukts

Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāts konkurss

 

„Degvielas iegāde vieglajām automašīnām” pārtraukšanu DŪ Id.Nr.DŪ 2016/08

 

17.10.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu datums:

2016.gada 17. oktobrī.

 

Lēmuma pamatojums:

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Degvielas iegāde SIA „DOBELESŪDENS” vieglajām automašīnām”  (Id.Nr.DŪ 2016/08) tiek izbeigta bez rezultātiem, jo Pretendentu piedāvājumi pārsniedz paredzamo līgumcenu saskaņā ar Nolikuma 12.2. punktu.

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras atklāta konkursa
„Degvielas iegāde vieglajām automašīnām”
Id. Nr. DŪ 2016/08 uzsākšanu.

 

29.09.2016.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5 , Dobele, Dobeles novads, LV 3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma

tālr.nr. 26742378, faksa nr. 63721096, e-pasts: sanita.bema@dobele.lv

 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums:

„Par degvielas iegādi SIA „DOBELES ŪDENS” vieglajām automašīnām” (Id.Nr.DŪ 2016/08).

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Degvielas iegādi SIA „DOBELES ŪDENS” vieglajām automašīnām

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

Līguma izpildes termiņš:

Līguma izpildes termiņš: 24  mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija publiski  pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi , kā arī  SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 14. oktobrim, plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 14.oktobrī  plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums