Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Seguma atjaunošana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 18. jūlijam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/09
Publicēšanas datums: 15.06.2017
Statuss: pārtraukts

 
Paziņojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu

 

 

Pasūtītājs SIA “DOBELES ŪDENS” reģ.Nr.45103000470 paziņo, ka atklāts konkurss “Seguma atjaunošana” (ID. Nr. DŪ 2017/09) tiek pārtraukta sakarā ar finansējumā nepietiekamību.

 

Lēmums pieņemts 2017. gada 21. jūlijā

 

 
Paziņojums par atklāta konkursa

 

„ Seguma atjaunošana” uzsākšanu Nr. DŪ 2017/09

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Vaitaite, tālr. 26742378, fakss 63721096

 

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss “Seguma atjaunošana”

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Seguma atjaunošana Noliktavas ielā 5, Dobelē, saskaņā ar būvprojektu “Angārs ar saimniecības telpām”, ievērojot Tehnisko  specifikāciju prasības.

 

 

Būvdarbu izpildes termiņš :

4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena, kas atbilst Tehniskajai specifikācijai

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 18.jūlijam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 18.jūlijā plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

Tāmes forma (Excel)

B pielikums Angāra būvniecība ar saimniecības telpām. pdf

Papildus informācija Nr.1 (publicēts 29.06.2017.)

Grozītais Nolikums (publicēts 29.06.2017.)