Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Vieglā komerctransporta iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 23. martam, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Dū 2016/03
Publicēšanas datums: 08.03.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāts konkurss
„Vieglā komerctransporta iegāde”
rezultātiem.

 

29.03.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Mūsa Motors Rīga”, reģ. Nr. 40003161493

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 11 157.02 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 29. martā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 
PAZIŅOJUMS
PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Kontaktpersona: Sanita Bēma 63725502, Fakss: 63721096.

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss “Vieglā komerctransporta iegāde”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2016/03

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Vieglā komerctransporta – 1 automašīnas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 23. martam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 23. martam, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016. gada 23. martam, plkst:.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums