Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Vieglā komerctransporta iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9.novembris, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV - 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2015/07
Publicēšanas datums: 23.10.2015
Statuss: pabeigts

 
Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāts konkurss “Vieglā komerctransporta iegāde“ ( ID Nr. DŪ 2015/07) rezultātiem.

 

 

10.11.2015.

 

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Mūsa motors Rīga”, reģ. Nr. 40003387085

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 11 157,02 (bez PVN)        

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2015. gada 10. novembrī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 


 

 

PAZIŅOJUMS
PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470 ,

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Kontaktpersona: Sanita Bēma 63725502 , Fakss: 63721096.

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss “Vieglā komerctransporta iegāde”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2015/07

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Vieglā komerctransporta – 1 automašīnas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00 , bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 9.novembrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu .

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9.novembris, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2015.gada 9.novembrī, plkst:.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums