Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Vieglā pasažieru transporta (automobiļa) ilgtermiņa noma

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 16.martam, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads ,LV 3701.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2015/04
Publicēšanas datums: 02.03.2015
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras

 

 

“Vieglā pasažieru transporta (automobiļa) ilgtermiņa noma”

 

 

ID. NR. DŪ 2015/04

 

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 fakss – 63721096, telefons – 63725502

 

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma, tālrunis: 63725502

 

Iepirkuma procedūras nosaukums: Vieglā pasažieru transporta (automobiļa) ilgtermiņa noma

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iespēja nomāt operatīvajā līzingā vienu jaunu pasažieru automobili, saskaņā  ar tehnisko specifikāciju un iepirkuma procedūras nosacījumiem.

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā iepirkumi).  Dokumentācija pieejama arī  SIA „DOBELES ŪDENS”  biroja telpās, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs), Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-17.00,

bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 16.martam, plkst.10.00., iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājuma atvēršanas termiņš:  2015.gada 16.martam plkst.10:00,
SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs), Dobelē biroja telpās,  Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  1. Nolikums

 

 


 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras  ID. NR. DŪ 2015/04 rezultātiem

 

 

16.03.2015.

 

 

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „TC Motors”, reģ. Nr. 40003387085

 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 27 024.79 (bez PVN)

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2015. gada 16.martā
Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.