Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Turpinās projekts “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta“

Paziņojums

 

2019.gada  13 . jūnijā  

 

      SIA“DOBELES ŪDENS” turpina īstenot plānotās aktivitātes projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta “ietvaros (Nr.5.3.1.0/16/I/007). 2019.gada 20.maijā  ar SIA ”Firma L4” tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. DŪ 23/2019/KF  par būvprojekta  Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas – Keramikas ielu masīvā” izstrādi un saskaņošanu līdz 2019.gada 9.decembrim. Projektētājs izstrādās būvprojektu  Dobeles aglomerācijas   sadzīves notekūdeņu kanalizācijas paplašināšanai Dobeles pilsētā, nodrošinot blīvās apbūves teritorijās iespēju pievienoties centralizētiem notekūdeņu kanalizācijas tīkliem. Noslēgtā pakalpojumu līguma ietvaros tiks  izprojektēti  kanalizācijas ārējie inženiertīkli ~ 3,6 km un viena  jauna kanalizācijas sūkņu stacija. Minētās darbības jāveic Dobeles pilsētā, Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Liepājas šoseja, Vītolu un  Zivju ielās. Pašlaik notiek un vēl turpināsies inženiertopogrāfijas uzmērījumi pašvaldībai piederošos īpašumos (ielās)  un pieguļošos  īpašumos (privātīpašumos).  Projektētāja kontaktpersona  Ivo Grandāns,  26266191, ivo.grandāns@l4.lv

 

 Aicinām  iedzīvotājus būt izpalīdzīgiem un saprotošiem  sadarbībā ar  projektētāja speciālistiem!

 

Projektu  vadītāja  Mārīte Zvejniece , 28336980 ,  marite.zvejniece@dobele.lv