Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

2019. gads SIA “DOBELES ŪDENS” noslēdzies ar vērienīgu projektu īstenošanu

2019. gads SIA “DOBELES ŪDENS” noslēdzies ar pelnītu gandarījuma sajūtu par paveikto un vairāku vērienīgu projektu īstenošanu.

 

Aizvadītais 2019. gads bijis ļoti darbīgs un pateicīgs dažādu projektu realizācijai un iesākto projektu pabeigšanai.

 

Šajā laikā Dobeles Ūdens tāpat kā citas ūdenssaimniecības ir strādājis pie dažādu sistēmu, risinājumu un darbību ieviešanas, kuras sekmētu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Tādējādi apzinot esošo situāciju pilsētā ar atsevišķa decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi. Kā arī aicinot iedzīvotājus attiekties nopietni pret notekūdeņu novadīšanu apkārtējā vidē un rast iespēju sakārtot esošo situāciju ar pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai citas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidi ar hermētiski noslēgtiem rezervuāriem un tvertnēm.

 

Vides piesārņojuma mazināšanai un reālās situācijas apjaušanai un kontrolēšanai, uzņēmums realizējis ļoti nozīmīgu un vērienīgu projektu saistībā ar notekūdeņu savākšanu. Tika izprojektēts un izbūvēts decentralizētās kanalizācijas un notekūdeņu pieņemšanas punkts SIA “Dobeles Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri”, kur turpmāk uzņēmumam būs iespēja konktrolēt un pārraudzīt atvesto notekūdeņu daudzumu, sastāvu un ņemšanas vietu.Šajā pieņemšanas punktā ir iespēja atvest notekūdeņus tikai reģistrētiem pakalpojuma sniedzējiem, tādējādi ir iespēja uzraudzīt procesu un novērst situācijas ar bīstamu vielu novadīšanu attīrīšanas iekārtās un dabā.

 

Papildus šī projekta realizācijai ir paveikti vēl citi, kā :

  • Ar beztranšejas metodi tika veikta Dobeles pilsētas ūdensapgādes tīklu savstarpēja savienošana Uzvaras, Smilšu un Lauku ielā;
  • Tika izveidots jauns ūdens apgādes tīkls Dobeles pilsētā, Liepu, E.Upīša un Graudu ielā;
  • Tika veikti ūdens sistēmas pārbūves darbi bijušajā Apguldes profesionālajā vidusskolā Dobeles novada Naudītes pagastā, teritorijā, kurā drīzumā sāks saimniekos Zemessardzes 51. kājnieku bataljons;
  • Izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un kanalizācijas spiedvads Dobeles pilsētā, Spodrības ielā;
  • Ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve SIA “PENKULE” mājlopu novietnē “Upītes”.
  • AS “Latvijas valsts meži” , Lielauces ezers un tā laivu bāze – apmeklētāju tualešu, spiedvada un krājrezervuāra izbūve.

Uzņēmuma darba ritmā norisinās dažādi projekti, kuri ir saistīti ne tikai ar uzņēmuma pamatnodarbošanos un ūdensapgādes nodrošināšanu, bet arī ar dažādām aktivitātēm, kuru mērķis ir sakārtot uzņēmuma informācijas telpu, radīt pieeju saviem pakalpojumiem un kļūt draudzīgākiem klientu lietošanai. Kā arī ar 2019./2020. mācību gada sākumu uzņēmums sāka organizēt skolēnu mācību ekskursijas, kurās tiek sniegta informācija ne tikai par uzņēmumu un tā nodarbošanos, bet arī tiek sniegts priekšstats par ūdens aprites procesiem dabā. Ekskursijas gaitā tiek apskatīts gan ūdens iegūšanas iekārtas, gan arī notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Skolēnu uzmanības un intereses saglabāšanai ekskursijas gaitā tiek piedāvāti dažādi praktiski uzdevumi, kuri sniedz papildus izpratni par dzirdēto. Skolēnu mācību ekskursijās vēstām arī par Ūvitamīna kampaņu un drošu ūdens dzeršanu no krāna. Popularizējot ūdens lietošanu ikdienā un ūdens dzeršanu no krāna, SIA “Dobeles Ūdens” ir uzstādījis divas dzeramā ūdens strūklakas Dobeles Valsts ģimnāzijas jaunatklātajā dabaszinātņu korpusā.

 

SIA “Dobeles Ūdens” darbu listē ir vairāki projekti un dažādu esošo darbu pilnveidošana un uzlabošana.Tiek plānota lietus ūdens kanalizācijas izbūve Dobelē, Liepu ielā un Dainu ielā.  

Šogad uzņēmums uzsāks nākamo etapu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā investīciju projektā „Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobeles aglomerācijā, II kārta. Projektā paredzēts izbūvēt ārējos kanalizācijas tīklus Dobeles pilsētā, Keramikas- Gaismas ielas masīvā, kurā iekļautas Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Liepājas šoseja, Vītolu , Zivju ielas. Plānojam sadarbībā ar Dobeles nodava pašvaldību arī šajā teritorijā  izbūvēt ūdensapgādes tīklus kā tas tika darīts 2019. gada realizētajā projektā “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” līdztekus projektam “Kanalizācijas tīklu paplašināsana Dobeles aglomerācijā, II kārta ietvaros”, kurā pabeigta kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūve Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobeles pilsētā.

 

Aizvadītajā, 2019. gadā, SIA “Dobeles Ūdens” nodrošināja prakses vietas vairākiem topošajiem inženierkomunikāciju un apdares darbu tehniķiem no Jelgavas Tehnikuma. Kā arī, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, uzņēmums skolēnu vasaras brīvlaikā piedāvāja trīs darba vietas skolēniem. Ja situācija valstī būs piemērota, tad arī šovasar Dobeles Ūdens piedāvās vairākas darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā.

 

Aicinām iedzīvotājus saudzēt dabu un rosinām izmantot Dobeles novada pašvaldības sniegto iespēju saņemt līdzfinansējumu īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.