Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

2023./2024. MĀCĪBU GADA SKOLĒNU EKSKURSIJAS

Skolēniem sākot ar 2023.gada septembri ir iespēja klātienē iepazīt dzeramā ūdens ceļu no tā ieguves vietas līdz patērētāja mājoklim, kā arī izsekot līdzi notekūdeņu attīrīšanas procesam.   Ekskursija sniedz izglītojošu informāciju par dzeramā ūdens ieguvi Dobeles pilsētā un novadā. Tāpat arī iespējams pašu acīm redzēt, kā cilvēku un ražošanas uzņēmumu piesārņotie notekūdeņi tiek atkal attīrīti un ievadīti Bērzes upē. Ekskursijas laikā būs arī praktiskais darbs, kur paši jaunieši varēs iepazīt ūdens attīrīšanas procesu.

 

Ekskursijas programma:

1.Prezentācija par uzņēmuma pamatdarbību, kas norisināsies mūsu biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē;

2.Iepazīstināsim apmeklētājus ar ūdens ieguves un atdzelžošanas procesu Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni”;

3.Iepazīstināsim ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbību un notekūdeņu attīrīšanas procesu mūsu Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri”.

4.Šķibes ciema ūdens attīrīšanas iekārtas, lai iepazīstinātu ar Dobeles novada ciema ūdens ieguvi.

5.Krimūnu ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

 

 

Izglītības iestādei ir jānodrošina transports, pati ekskursija ir bez maksas.

 

Ekskursijas skolēnu grupām ūdenssaimniecības uzņēmuma nozīmīgākajos objektos notiek pēc pieprasījuma, laipni aicināti!