Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

AKTUALIZĒ DARBASPĒKA TRŪKUMA AKŪTO PROBLEMĀTIKU ŪDENSSAIMNIECĪBU JOMĀ

Akūts mācībspēku un profesionālu jauno speciālistu trūkums ūdenssaimniecības sektorā ievērojami ietekmēs sabiedrībai kritiski svarīgo ūdensapgādes un   notekūdeņu novadīšanas un   attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas būtiski kaitēs apkārtējai videi, radot piesārņojumu un palielinot enerģijas patēriņu. Tāpēc   piektdien, 10. jūnijā, “Valmieras ūdens” uzņēma viesus no    Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) un Igaunijas Ūdensapgādes  asociācijas (EVEL), lai starpnacionālā mērogā pārrunātu iespējamos problēmas risinājumus.

 

Plašāk lasiet: https://www.lwwwwa.lv/aktualize-darbaspeka-trukuma-akuto-problematiku-udenssaimniecibu-joma/