Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ārkārtas stāvoklis!

Uzmanību!

Iestājoties siltākam laikam un strauji kūstot sniegam, virsūdeņi nonāk sadzīves kanalizācijas tīklā. Tādējādi kanalizācijas tīkli pārplūst, jo tie nav paredzēti virsūdeņu savākšanai. Kā rezultātā kanalizācijas tīkli nespēj veikt tās funkcijas, kurām tie ir paredzēti.  Dažviet tas var izraisīt applūšanu.

 

Ceram uz iedzīvotāju sapratni,

Tālrunis informācijai: 28359213