Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Pabeigta kanalizācijas tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā

2021.gada 5. maijā Pabeigta kanalizācijas tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā       SIA “DOBELES ŪDENS” pašlaik īsteno projektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobeles aglomerācijā,II kārta”(5.3.1.0/16/I/007), kura ieviešanas rezultātā tiks līdzsvarota   centralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas iespējamība Dobeles aglomerācijas  teritorijā, nodrošinot  vienlīdzīgu pakalpojumu  pieejamību iedzīvotājiem.  No 2020.gada augusta līdz šā gada aprīlim, Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā” ieviešana.

Būvdarbi objektā pabeigti 2015. gada 31. jūlijā.

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Pabeigta ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūve Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā

Būvdarbi tika pabeigti 2015.gada 15. jūlijā.

Lasīt vairāk »