Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

DZERAMĀ ŪDENS ANALĪŽU REZULTĀTI 2024.GADS

ŪDENS APGĀDES SISTĒMAS NOSAUKUMS DATUMS
TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Dobeles ūdens apgādes sistēma 13.02.2024. PV-2024-P-9124.01
Apguldes ūdens apgādes sistēma 13.02.2024. PV-2024-P-925.01
Aizstrautnieku ūdens apgādes sistēma 20.02.2024. PV-2024-P-9221.01
Bikstu ūdens apgādes sistēma 05.03.2024. PV-2024-P-1186.01
Miltiņu ūdens apgādes sistēma 05.03.2024. DC-2024-P-11862.01
Penkules ūdens apgādes sistēma 20.02.2024. DC-2024-P-9224.01
Naudītes ūdens apgādes sistēma 19.03.2024. DC-2024-P-17859.01
Šķibes ūdens apgādes sistēma 05.03.2024. DC-2024-P-11861.01
Ūdensapgādes sistēma “Labrenči” 12.03.2024. DC-2024-P-16082.01
Ūdensapgādes sistēma “Zelmeņi” 12.03.2024. DC-2024-P-16081.01