Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SIA “DOBELES ŪDENS” APSAIMNIEKOS TĒRVETES PAGASTA, AUGSTKALNES PAGASTA UN BUKAIŠU PAGASTA ŪDENSSAIMNIECĪBU.

NO 2023. GADA 1. APRĪĻA TĒRVETES PAGASTA, AUGSTKALNES PAGASTA UN BUKAIŠU PAGASTA ŪDENSSAIMNIECĪBU APSAIMNIEKOS SIA “DOBELES ŪDENS”.

 

Pamatojoties uz 2022.gada 29.decembra Dobeles novada domes lēmumu Nr.604/21 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Tērvetes,Augstakalnes un Bukaišu pagastā. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu (dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšana, attīrīšana ) uzsāksim ar 2023.gada 1.aprīlī.

 

Tas nozīmē, ka faktisko pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā pakalpojuma sniegšanas infrastruktūras faktisku pārņemšanu,  uzsākam ar 2023. gada 1. aprīli, bet pirmos rēķinus par aprīļa mēnesī sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem iedzīvotāji un uzņēmumi saņems 2023. gada maija mēnesī. 

 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kuri saņemti 2023. gada marta mēnesī, jānorēķinās, kā līdz šim, ar pašvaldību. Tāpat, kā iepriekš pašvaldība par šiem pakalpojumiem izrakstīs rēķinu. Gadījumos, ja pakalpojuma saņēmējam ir bijis izveidojies parāds par saņemtajiem pakalpojumiem, tas arī turpmāk būs jāmaksā pašvaldībai un pašvaldība nepieciešamības gadījumā veiks šo parādu piedziņu.  Vienkārša parādu norakstīšana nenotiks.

 

SIA “DOBELES ŪDENS” uzsāk pakalpojuma sniegšanu ar tiem datiem, kurus pieņemšanas- nodošanas procedūrā  mums iesniegs pašvaldība. Šiem datiem būtu jāsakrīt ar informāciju pēdējā Jūsu rēķinā no pašvaldības. Gadījumā, ja būs kādas neskaidrības, tās kopīgi risināsim.

 

Iedzīvotāji aprīļa sākumā  tiks aicināti pārslēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju šādos veidos:

 

 1. Līgums tiks izsūtīts uz e-pastu (tiem, kuriem pašvaldības klientu datu bāzē tāds ir), lai tos varētu parakstīt elektroniski vai arī izdrukāt, parakstīt un nogādāt SIA ”DOBELES ŪDENS”.
 2. Līgums tiks izdrukāts divos eksemplāros, izsūtīts pa pastu vai nogādāts pakalpojuma sniegšanas vietā tiem, kuriem  šāda e-pasta pašvaldības klientu datu bāzē nav.
 3.  

Parakstītu līgumu nogādāt SIA ”DOBELES ŪDENS” varēs: 

 • Elektroniski parakstītu atsūtīt uz norādīto SIA ”DOBELES ŪDENS”  e-pastu.
 • Fiziski parakstītu nogādāt vai nosūtīt pa pastu uz SIA ”DOBELES ŪDENS” biroju. Līgums pēc parakstīšanas no SIA ”Dobeles ūdens” puses Jums tiks nogādāts atpakaļ.
 • Ja līgumu nogādāsiet personīgi SIA ”DOBELES ŪDENS”, to būs iespēja uzreiz saņemt atpakaļ parakstītu no SIA ”DOBELES ŪDENS” puses.
 • Fiziski parakstītu nogādāt Tērvetes pagasta pārvaldē, kura šo līgumu nodos tālāk SIA ”DOBELES ŪDENS”. Līgums pēc parakstīšanas no SIA ”DOBELES ŪDENS” puses tiks Jums nogādāts atpakaļ.

Plānots līgumu parakstīšanas procedūru pabeigt trīs mēnešu laikā no 01.05.2023, pēc šī termiņa beigām SIA ”DOBELES ŪDENS” plāno uzskatīt, ka atkarībā no situācijas,  pakalpojums tiek izmantots bez līguma noslēgšanas vai arī pakalpojums tiek izmantots patvaļīgi(tikai gadījumā ja netiks saņemti maksājumi par sniegto pakalpojumu).   

 

Pārslēdzot pakalpojuma līgumus var tik precizēti faktiski saņemtie un sniegtie  sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi,  var tikt  precizēts to apjoms un pakalpojumu sniegšanas nosacījumi.  

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA SEKOS!

 

Papildus informācijai:

 

SIA “DOBELES ŪDENS” pakalpojumu tarifi līdz 01.05.2023.

 

Pakalpojums

Mērvienība

Tarfis EUR bez PVN

Tarifs EUR ar PVN

Ūdensapgāde

1m3

1.53

1.85

Kanalizācija

1m3

2.39

2.89

 

SIA “DOBELES ŪDENS” pakalpojumu tarifi no 01.05.2023.

 

Pakalpojums

Mērvienība

Tarfis EUR bez PVN

Tarifs EUR ar PVN

Ūdensapgāde

1m3

1.64

1.98

Kanalizācija

1m3

2.64

3.19

 

Rēķinu apmaksu par SIA “DOBELES ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumiem varēs veikt sekojošās vietās:

 • Bill.me (tikai reģistrētiem lietotājiem);
 • SIA MAXIMA;
 • VAS Latvijas pasts;
 • Internetbankā.

Skaitītāju rādījums varēs iesniegt:

 • Bill.me (tikai reģistrētie lietotāji);
 • Sūtot sms uz tālruņa nr. +371 27871488 (norādot adresi un skaitītāja rādījumu)
 • Sūtot ziņu WhatsApp lietotnē uz tālruņa nr. +371 27871488 (norādot adresi un skaitītāja rādījumu)
 • Sūtot uz e-pasta adresi – udens@dobele.lv (norādot adresi un skaitītāja rādījumu)

Atgādinām, ka pirmo rēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iedzīvotāji saņems 2023.gada maija mēnesī.

 

Ar cieņu SIA “DOBELES ŪDENS” administrācija.