Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

 

Ekspluatācijā nodoti kanalizācijas ārējie inžniertīkli un kanalizācijas sūkņu stacijas Dobelē, Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Miera, Liepājas šosejas, Vītolu un Zivju ielās.

 

22.06.2021

 

    Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kods21023780460201,šā gada 15. jūnijā ekspluatācijā nodoti kanalizācijas ārējie inženiertīkli un kanalizācijas sūkņu stacijas Keramikas-Gaisma ielu masīvā, Dobelē: Aizupes, Bērzu, Egļu,Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku,Miera,Liepājas šosejas, Vītolu un Zivju ielās,kas izbūvēti projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā,II kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/007) ietvaros.

 

  Būvdarbus veica SIA “ĢL Konsultants”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Uldis Putāns, būvuzraudzību nodrošināja AS”Inspecta Latvia”, atbildīgais būvuzraugs Ojārs Sbitņevs, savukārt autoruzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”,  autoruzraugs Ivo Grandāns.

 

    Objektā izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli 3,35 km, t.sk pašteces kanalizācijas tīkli 2,75 km, kanalizācijas spiedvads 0,6 km un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas Miera ielā(KSS Q=3,1 l/s) un Vītolu ielā (KSS Q=1,6 l/s ).

 

    Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras paplašināšanas rezultātā 97 mājsaimniecībām ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētai notekūdeņu savāksanas sistēmai Dobeles

aglomerācijā.   

 

   Aicinu iedzīvotājus pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vēršoties pie uzņēmuma  speciālistiem:

Jānis Jakštis,t.29254757, janis.jakstis@dobele.lv;

Kārlis Ansons,t.28319673, karlis.ansons@dobele.lv

 

     Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA “DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

 

 Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece , kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv