Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Informējam, ka ir izstrādāts projekts “Ārējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve Miera, Parka un Ābeļu ielās, Dobelē”. Paredzēta centralizētās ūdensapgādes pārbūve un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Miera ielas individuālo māju apbūves kvartālā, Dobelē.  Sākot ar šī gada 10. oktobrī sāksim esošo ūdensvadu pārbūvi un kanalizācijas spiedvada izbūvi. 2022. gadā būvdarbi tiks uzsākti, bet būvdarbu pabeigšanu pilnā projektā paredzētajā apjomā plānojam realizēt līdz 2023. gada noslēgumam, atbilstoši pieejamam finansējumam. Pēc objekta izbūves darbiem iedzīvotājiem radīsies iespēja pieslēgties centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.

 

Būvdarbi norisināsies attēlā atzīmētajā teritorijā (iezīmēts ar sarkano līniju). Par pieslēgšanās iespējām jaunizbūvētajiem tīkliem informēsim turpmāk.

 

Atkārtoti aicinām iedzīvotājus rūpēties par tīras un patīkamas apkārtējās vides saglabāšanu, tādēļ rosinām izmantot Dobeles novada pašvaldības sniegto iespēju saņemt līdzfinansējumu īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tāda iespēja jums ir nodrošināta.

SIA “DOBELES ŪDENS” administrācija

www.dobelesudens.lv

Tālrunis: 6372 5502

Epasts: dobelesudens@dobele.lv