Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Iedzīvotāju sanāksme 21.03.2018

                       2018.gada 21.martā  Dobelē notika  iedzīvotāju sanāksme, lai izvērtētu  izveidojušos situāciju  ielās  saistībā ar  būvdarbu organizāciju.   SIA “DOBELES ŪDENS” valdes loceklis Dainis Miezītis   informēja par šobrīd  īstenojamo  projektu ieviešanas gaitu.  Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/007)  ietvaros  notiek   būvdarbi sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas tīklu izbūvē Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā,  savukārt  paša  uzņēmuma projekta ”Ūdensapgādes tīklu paplašināšana” un  Dobeles novada pašvaldības  līdzfinansēto  projektu “Ūdens novades kolektoru izbūve Ceriņu ielā” ,  “Ūdens novades kolektoru izbūve Spodrības ielā”  ietvaros  notiek būvdarbi  jaunu ūdensapgādes tīklu paplašināšanā un  kolektoru izbūvē.     

 

                       Sanāksmes dalībnieki  izteica savu neapmierinātību par  būvdarbu organizāciju un darba kultūru, būvdarbu veicēja  un iedzīvotāju komunikācijas uzlabošanu , uzdeva   jautājumus par  ceļu seguma uzturēšanu  un seguma atjaunošanu , pievadu izbūvi,  lietus ūdens novades kolektoru izbūvi pārējās ielās, novadgrāvju sakārtošanu, savlaicīgu informēšanu par satiksmes ierobežojumiem saistībā ar  rakšanas darbiem konkrētās adresēs. 

 

                       Būvdarbu veicēja  SIA “Būvenergo A” pārstāvis  Jānis Ošāns  skaidroja   izveidojušās   situācijas iemeslus, atbildēja uz iedzīvotāju  uzdotiem jautājumiem un  informēja par  plānotām darbībām  objektu izbūvē.   

 

                       Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks  informēja par iespējām  un  plāniem attiecībā uz  lietus  ūdens novades kolektoru izbūvi  perspektīvā.

 

                       SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmuma vadība sniedza atbildes uz visiem  iedzīvotāju uzdotajiem  jautājumiem un aicināja   iedzīvotājus  izmantojot  uzņēmuma  interneta vietni www.dobelesudens.lv  iesniegt  gan tehnisko noteikumu pieprasījumus, gan iesniegumus par citiem interesējošiem jautājumiem, savukārt sagatavotās atbildes tiks publicētas sadaļā -kontakti , jautājumi un atbildes.       

 

 

    Pateicamies iedzīvotājiem par atsaucību un līdzdalību sanāksmē!                                                                               

    SIA “DOBELES ŪDENS “ Administrācija