Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Iedzīvotāju tikšanās

SIA “DOBELES ŪDENS ” Aicina savlaicīgi pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

2017.gada 26. oktobrī Dobeles novada domē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā.

 

 

Noteikumi paredz, ka neattīrītus sadzīves notekūdeņus gruntī infiltrēt aizliegts. Šo noteikumu ietvaros decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu sistēmas jāievieš
līdz 2022.gada 1. janvārim. Vietās, kur iespējams, jāpieslēdzas centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai jāizveido decentralizēta kanalizācijas sistēma – notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai atļauts izmantot tikai rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai hermētikus krājrezervuārus. Prasību neizpildīšanas rezultātā iestājas administratīvā atbildība

 

Aicinām Jūs uz tikšanos  23.augustā plkst. 17.30  SIA “DOBELES ŪDENS” telpās Dobelē, Noliktavas ielā 5, lai sniegtu plašāku informāciju par pievienošanos centralizētajai kanalizācijas un ūdens sistēmai.

Tikšanās reizē arī tiks sniegta informācija par 2017.gadā Dobeles novada domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un atvieglojuma iespējām vientuļiem pensionāriem un maznodrošinātām personām.

 

Ar Dobeles novada domes saistošajiem noteiktumiem Nr.10 iespējams iepazīties:

  • dobele.lv → Pašvaldība →Dokumenti → Saistošie noteikumi → 2017.gads → Nr.10_26.10.2017 
  • dobelesudens.lv → Pakalpojumi → Ūdenssaimniecība → Normatīvie dokumenti → Normatīvie akti

 

 

SIA “DOBELES ŪDENS”

administrācija