Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Informācija iedzīvotājiem

Uzaicinājums!

 

Saistībā ar kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvi Dobeles pilsētā un Miltiņu ciemā, Bērzes pagastā.

 

Aicinām Jūs piedalīties iedzīvotāju sapulcē, kas notiks 2018. gada 21. martā pulksten 17.00 Dobeles novada pašvaldības ēkā, 3. stāvā. Brīvības ielā 15, Dobelē

 

Tiks apspriesti aktuāli jautājumi par notiekošajiem būvdarbiem, ceļa segumu, pievadu izbūvi un pieslēgumu izveides kārtību.

Aktuāli ierasties iedzīvotājiem, kuru īpašumi ir būvdarbu skartajā teritorijā.

Būvdarbu norises teritorijas Dobeles pilsētā un Miltiņu ciemā

 

Vairāk informācijas:

www.dobelesudens.lv → Attīstības projekti → ES fondu

 

Shēmas:

Dobeles pilsēta:

 1. Kopējās situācijas plāns Dobele (UKT _1)
 2. Lauku, Virkus, Nākotnes ielas (UKT _2)
 3. Kooperācijas un Spodrības ielas (UKT_3)
 4. Koperācijas, Kalna, Ceriņu ielas (UKT _4)
 5. Robežu un Jāņa ielas (UKT_5)
 6. Robežu un Kalna ielas (UKT_6)
 7. Robežu, Bērzu un Kooperācijas ielas (UKT_7)
 8. Austrumu iela (UKT_8)
 9. Lāčplēša, Dzelzceļa, Austrumu un Brīvības ielas (UKT_9)

 

Miltiņu ciems:

 1. Miltiņu ciems (posms Ezeri – Ielejas UKT_10)
 2. Miltiņu ciems (posms P97 – Ielejas UKT _11)
 3. Miltiņu ciems (posms Liepu iela UKT _12)
 4. Miltiņu ciems (posms Liepu iela – Garāžas UKT_13)
 5. Miltiņu ciems (posms Rašenbaumi UKT_14)

 

 

SIA”DOBELES ŪDENS”

administrācija