Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Informācija iedzīvotājiem!

SIA DOBELES ŪDENS” informē, ka no 2018. gada 25. maija stājas spēkā Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas prasības.

 

Ievērojot  Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas prasības par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, sākot ar 2018. gada maiju par rēķina  sagatavošanu un nogādāšanu papīra veidā (aizlīmētā aploksnē) tiks piemērota papildus maksa EUR 0,54, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Pakalpojuma lietotāji rēķinus bez papildus maksas varēs saņemt:

  • elektroniskajā sistēmā, izmantojot individuālo Līguma numuru, reģistrējoties SIA DOBELES ŪDENS” mājas lapā dobelesudens.lv. Informāciju par reģistrāciju iespējams iegūt mājas lapā sadaļā kontakti/biežāk uzdotie jautājumi.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Pakalpojuma lietotāji, kuri šobrīd rēķinus saņem papīra formātā, jebkurā brīdī var piereģistrēties rēķinu saņemšanai elektroniskajā sistēmā, reģistrējoties SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  vai arī nosūtīt ūdens skaitītāja rādītājus uz e-pasta adresi udens@dobele.lv.   

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt Klientu apkalpošanas daļai pa tālr. 63781301, mob.tel. 27871488.

 

SIA „DOBELES ŪDENS” Klientu apkalpošanas daļa