Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

INFORMĒJAM PAR JAUNAJIEM ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFIEM

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2024.gada 25.aprīlī ir apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “DOBELES ŪDENS”, kuri stāsies spēkā ar 2024. gada 1. jūniju.
 
SPRK apstiprinājusi, ka no 2024. gada 1. jūnija SIA “DOBELES ŪDENS” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1.49 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.34 EUR/m3.
 
Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies par 0.15 euro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0.30 euro.
 
SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Šeit var iepazīties ar lēmumu:
SPKR Lēmums par ūdenssaimniecības tarifiem
 
Sīkāku informāciju var iegūt uzņēmuma Klientu daļā, zvanot uz tālr. 63781301, 27871488 vai sūtot e-pastu: udens@dobele.lv