Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

IZMANTO RADĪTO IESPĒJU UN PIESLĒDZIES CENTRALIZĒTAJIEM TĪKLIEM

Aicinām iedzīvotājus rūpēties par tīras un patīkamas apkārtējās vides saglabāšanu, tādēļ rosinām izmantot Dobeles novada pašvaldības sniegto iespēju saņemt līdzfinansējumu īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tāda iespēja Jums ir nodrošināta.

 

Informācijai – https://www.dobelesudens.lv/pakalpojumi/centralizeta-udensapgade-un-kanalizacija/

 

Iesnieguma veidlapa finansējuma saņemšanai – https://www.dobele.lv/lv/dokumenti/dobeles-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanas-kartiba-dzivojamo-maju-un-dzivojamo-maju-jaunbuvju-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemai-0

 

Iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai – https://www.dobelesudens.lv/pakalpojumi/centralizeta-udensapgade-un-kanalizacija/

 

 

SIA “DOBELES ŪDENS” administrācija.