Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

KAS IR ŪDENS PATĒRIŅA KOREKCIJA?

ŪDENS PATĒRIŅA KOREKCIJA IR STARPĪBA STARP DZĪVOJAMĀS MĀJAS KOPĒJĀ ŪDENS IEVADSKAITĪTĀJA MĒRAPARĀTA RĀDĪJUMU UN RĀDĪJUMIEM, KAS IESNIEGTI PAR ATSEVIŠĶIEM DZĪVOKĻIEM. KOREKCIJA JĀAPMAKSĀ VISIEM DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM ATBILSTOŠI DZĪVOKĻU ĪPAŠUMU SKAITAM SASKAŅĀ AR 2008. GADA 9. DECEMBRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 1013 “KĀRTĪBA, KĀDĀ DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ NORĒĶINĀS PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA LIETOŠANU”.