Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Konkurss

Noslēdzies SIA DOBELES ŪDENS izsludinātais konkurss, par uzņēmuma simbola izveidi.

 

           Konkurss norisinājās no šī gada 17. janvāra līdz 17. februārim.  Mēneša laikā Dobeles mākslas skolas audzēkņi konkursam iesniedza vairāk kā 60 darbus.  Kur viens darba autors savu ideju  par ūdenssaimniecības simbolu ir attēlojis vairākos darbu variantos.

 

            Konkursa darbu vērtēšanā piedalījās uzņēmuma izvirzīta žūrija un māksliniece Agnese Rudzīte. Žūrija ir patīkami pārsteigta par bērnu interesi un izdomu mākslas darbu izstrādē.  Mākslas skolas audzēkņu radošā pieeja konkursam un interesantais ideju izpildījums ļāva izvēlēties visatbilstošākos darbus izvirzītajam konkursa mērķim.  Darbu izvērtēšanā tika ņemts vērā darba noformējums, oriģinalitāte, kompozīcija, attieksme, tematiskais risinājums un atbilstība nolikumam. Kā arī darbu izvērtēšanā žūrija ņēma vērā darba tālāku attīstību un atbilstību ūdenssaimniecības darbības sfērai.

 

       Pēc darbu izvērtēšanas tika noskaidroti konkursa uzvarētāji. SIA DOBELES ŪDENS  žūrijas favorīte un konkursa uzvarētāja ir Kristīne Sjomkāne. Žūrijas simpātijas iegūst arī – Enija Grišpone, Laura Krampīte un Rēzija Tabore.  Kristīnes Sjomkānes darbs tiks realizēts un grafiski attīstīts, lai tas atbilstu SIA DOBELES ŪDENS iecerei par uzņēmuma simbola izveidi.

 

            21.martā SIA DOBELES ŪDENS pārstāvji devās uz Dobeles mākslas skolu, lai labāko darbu autoriem pasniegtu veicināšanas balvas.

SIA DOBELES ŪDENS pateicās Dobeles mākslas skolai par sadarbību un bērnu ieinteresētību konkursa norisē.