Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kur nonāk tavas kanalizācijas sistēmas notekūdeņi?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūra (VARAM ) veic informatīvu kampaņu, kurā sniedz informāciju par neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, to ietekmi uz vidi un arī to, kas jādara, lai sakārtotu notekūdeņu novadīšanu.

 

VARAM aicina un izstrādātie saistošie noteikumi paredz, ka līdz 2022. gada 1.janvāra ir jāizveidot decentralizētās kanalizācijas sistēma vai arī ir jāpieslēdzas centrālajai kanalizācijas sistēmai vietās, kur tas ir iespējams.

informatīvie materiāli par kampaņu:

 

Vairāk informācijas par saistošajiem noteikumiem: http://www.dobelesudens.lv/wp-content/uploads/2018/07/saistosie_noteikumi_2017.pdf

 

https://www.facebook.com/VARAMLATVIJA/videos/1819423278176182/UzpfSTkwNzk5NTI4NTkzMzA3NjoxOTk0NjEwMDk3MjcxNTg0/