Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzņēmumam ir izsniegusi licenci Nr. U10031 ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr. 259 no 2023.gada 1. janvāra noteikti šādi SIA “DOBELES ŪDENS” ūdensapgādes tarifi:

 

 

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR bez PVN Tarifs EUR ar PVN*
Ūdensapgāde 1 m³ 1.53 1.85

* Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, no 2012. gada 1. jūlija norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek piemērota pievienotās vērtības nodokļa likme 21% apmērā

 

Konsultācijas un papildus informācija pa tālruni: KLIENTU DAĻA 63781301; 27871488

 

 

Uzsākt lietot ūdensapgādes pakalpojumus

 

Ja vēlaties sākt lietot SIA “DOBELES ŪDENS” ūdensapgādes pakalpojumus, ir jānoslēdz līgums ar uzņēmumu. Topošajam klientam ir jāierodas KLIENTU DAĻĀ un jāiesniedz sekojošus dokumentus – ja Jūsu īpašumā esošajam vai īrētajam īpašumam jau ir izbūvēts pieslēgums pie ūdensapgādes tīkliem:

 

Fiziskām personām:

  • privātmāju/dzīvokļu īpašniekiem – īpašumu tiesību apliecinoša dokumenta kopija (zemesgrāmatas apliecība vai pirkuma līgums) un personu apliecinošs dokuments (Pakalpojumu sniedzējs līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem slēdz ar nekustamā īpašuma īpašnieku, kuram īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.);
  • īpašumu īrniekiem – īres līgums, un īpašumu tiesību apliecinoša dokumenta kopija un personu apliecinošs dokuments;

 

Juridiskām personām:

  • uzņēmuma komercreģistra apliecības kopija;
  • personu apliecinošs dokuments;
  • izziņa no komercreģistra par pārstāvības tiesībām;
  • nepieciešamības gadījumā – pilnvara;
  • īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta vai telpu nomas līguma kopija;
  • uzņēmuma rekvizīti.

 

Ja Jūsu īpašumā esošajam vai īrētajam īpašumam nav izbūvēts pieslēgums pie ūdensapgādes tīkliem, tad sākotnēji ir jāveic izbūves darbi, lai pieslēgtos ūdensvada atzariem. Topošajam klientam ir jāierodas TEHNISKAJĀ DAĻĀ un nepieciešams noslēgt līgumu par ūdensapgādes PIEVADA IZBŪVI. Konsultācijas pa tālruni: Tehniskās struktūrvienības vadītājs Jānis Jakštis 29254757