Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Pārtraukt/atsākt lietot pakalpojumus

Lai pārtraukt vai atsāktu lietot uzņēmuma sniegtos ūdensapgādēs vai kanalizācijas pakalpojumus nepieciešams personīgi vērsties KLIENTU DAĻĀJa tiek pārtraukts ūdensapgādes pakalpojums, tad tiek veikta objekta apsekošana, noplombēti ventiļi un fiksēti pēdējie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Maksa par ūdensapgādes pakalpojuma atslēgšanu netiek piemērota. Izmaksas par pakalpojuma atjaunošanu – 30.00 EUR ar PVN.

Iesniegums pa ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas pārtraukšanu

 

Papildus informācija pa tālruni: KLIENTU DAĻA 63781301; 27871488