Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ārējie tīkli

Tiek piedāvāti:

  • ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, remontdarbi;
  • pagalmu iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, remontdarbi;
  • pievadu izbūve, remontdarbi;
  • meliorācijas tīkli un drenāžas izbūve.

 

Pirms darbu uzsākšanas objekts tiek apsekots, novērtēta faktiskā situācija un nepieciešamie resursi darbu veikšanai, sastādīta izmaksu tāme saskaņā SIA “DOBELES ŪDENS” transporta, iekārtu, mehānismu un citu pakalpojumu izcenojumiem. Par būvniecības pakalpojuma sniegšanu ar klientu tiek slēgts līgums, kurā tiek atrunāti visi nosacījumi.

 

Sīkāka informācija par izpildes laikiem, izmaksām un nepieciešamo dokumentāciju, zvanot Tehniskās struktūrvienības vadītājam Jānim Jakštim mob. tālr. 29254757