Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ārējās saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu skalošana

Asenizācijas pakalpojumus juridiskās un fiziskās var pieteikt, zvanot dispečerdienestam  mob. tālr. 28359213 vai personīgi vēršoties SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmumā.

 

Maksas pakalpojumi tiek sniegti laikā, kad nav jāveic uzņēmuma pamatdarbības darbi (uzņēmuma apsaimniekošanā esošo ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remonts, jeb regulēti sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi) un tādejādi ir iespējams izmantot uzņēmuma resursus, maksas pakalpojumu veikšanai, bet tāpēc maksas pakalpojumu veikšanas laiks un termiņš var būt mainīgs lielums.

 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN
Hidrodinamiskās mašīnas izmantošana Scania* Darba dienās 1 st. 84.00 101.64
Brīvdienās 1 st. 117.00 141.57

*Sniedzot pakalpojumu papildus tiek aprēķinātas izmaksas par tehnikas nokļūšanu turp un atpakaļ pēc faktiski nobrauktajām stundām;

*Minimālais lietošanas ilgums – 1 h. Minimālais dalījums pusstunda.

 

Tīkli tiek skaloti ar augstspiediena metodi, kā arī nosēdumi un gruži no tīkliem tiek atsūknēti automašīnas tvertnē, tai skaitā arī māju pagalmu tīkli un pievadi, nosēdumbedres.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA