Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Asenizācijas pakalpojumi darba laikā

Asenizācijas pakalpojumus Dobeles pilsētas robežās juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot dispečerdienestam pa mob. tālr. 28359213 vai personīgi vēršoties SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmumā.

 

Pakalpojuma nosaukums Attālums līdz objektam Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums līdz 3.0 m³)

Līdz 10 km 43.80 53.00
No 11 – 15 km 51.24 62.00
No 16 – 20 km 60.33 73.00
No 21 – 25 km 67.77 82.00
No 26 – 30 km 76.86 93.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 4.0 m³)

Līdz 10 km 51.24 62.00
No 11 – 15 km 59.50 72.00
No 16 – 20 km 67.77 82.00
No 21 – 25 km 76.03 92.00
No 26 – 30 km 84.30 102.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 5.0 m³)

Līdz 10 km 58.68 71.00
No 11 – 15 km 67.77 82.00
No 16 – 20 km 75.21 91.00
No 21 – 25 km 83.47 101.00
No 26 – 30 km 92.56 112.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 6.0 m³)

Līdz 10 km 66.94 81.00
No 11 – 15 km 75.21 91.00
No 16 – 20 km 83.47 101.00
No 21 – 25 km 90.91 110.00
No 26 – 30 km 100.00 121.00

 

Pakalpojuma nosaukums Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN
Asenizācijas autotransporta izmantošana par 1st. 52.00 62.92

Pakalpojuma samaksas iespējas:

  1. Priekšapmaksa;
  2. Norēķins ar maksājuma karti;
  3. Pēcapmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu. Līgumi tiek slēgti tikai ar regulārā pakalpojuma saņēmējiem (1 x mēnesī).

*Par mazākiem izvešanas daudzumiem sīkāka informācija zvanot dispečerdienestam uz  mob. tālr. 28359213

Save