Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Asenizācijas pakalpojumi darba laikā

Asenizācijas pakalpojumus Dobeles pilsētas robežās juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot dispečerdienestam pa mob. tālr. 28359213 vai personīgi vēršoties SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmumā.

 

Maksas pakalpojumi tiek sniegti laikā, kad nav jāveic uzņēmuma pamatdarbības darbi (uzņēmuma apsaimniekošanā esošo ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remonts, jeb regulēti sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi) un tādejādi ir iespējams izmantot uzņēmuma resursus, maksas pakalpojumu veikšanai, bet tāpēc maksas pakalpojumu veikšanas laiks un termiņš var būt mainīgs lielums.

 

Pakalpojuma nosaukums Attālums līdz objektam Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums līdz 3.0 m³)

 

Līdz 10 km 43.80 53.00
No 11 – 15 km 51.24 62.00
No 16 – 20 km 60.33 73.00
No 21 – 25 km 67.77 82.00
No 26 – 30 km 76.86 93.00
Vairāk par 30 km 95.04 115.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 4.0 m³)

 

Līdz 10 km 51.24 62.00
No 11 – 15 km 59.50 72.00
No 16 – 20 km 67.77 82.00
No 21 – 25 km 76.03 92.00
No 26 – 30 km 84.30 102.00
Vairāk par 30 km 101.65 123.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 5.0 m³)

Līdz 10 km 58.68 71.00
No 11 – 15 km 67.77 82.00
No 16 – 20 km 75.21 91.00
No 21 – 25 km 83.47 101.00
No 26 – 30 km 92.56 112.00
Vairāk par 30 km 109.92 133.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 6.0 m³)

 

Līdz 10 km 66.94 81.00
No 11 – 15 km 75.21 91.00
No 16 – 20 km 83.47 101.00
No 21 – 25 km 90.91 110.00
No 26 – 30 km 100.00 121.00
Vairāk par 30 km 116.53 141.00

 

Pakalpojuma nosaukums Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN
Asenizācijas autotransporta izmantošana par 1st. 52.00 62.92

Pakalpojuma samaksas iespējas:

  1. Priekšapmaksa;
  2. Norēķins ar maksājuma karti;
  3. Pēcapmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu. Līgumi tiek slēgti tikai ar regulārā pakalpojuma saņēmējiem (1 x mēnesī).

*Par mazākiem izvešanas daudzumiem sīkāka informācija zvanot dispečerdienestam uz  mob. tālr. 28359213

Save