Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Nosēdbedru, sauso tualešu bedru izvešanu un utilizāciju

Asenizācijas pakalpojumus Dobeles pilsētas robežās juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, zvanot dispečerdienestam pa mob. tālr. 28359213 vai personīgi vēršoties SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmumā.

 

Pakalpojuma nosaukums   Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN
Septiķa tīrīšana   24.797 30.00
Sausās tualetes tīrīšana   20,66 25,00
       

*Ja Jums nepieciešama septiķa vai sausās tualetes izvešana, tad kopējās pakalpojuma izmaksas sastāda konkrētās tvertnes  tīrīšana (septiķis vai sausā tualete) +  asenizācijas izmaksas (tabula zemāk ).

 

Krājtvertņu veidi

 

piemērs. Septiķa tīrīšana ar tilpumu 3 m3 Dobeles pilsētas robežās – 36 euro +30 euro = 66 euro

 

Pakalpojuma nosaukums Attālums līdz objektam Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums līdz 3.0 m³)

Līdz 10 km 29.75 36.00
No 11 – 15 km 36.36 44.00
No 16 – 20 km 42.15 51.00
No 21 – 25 km 48.76 59.00
No 26 – 30 km 55.37 67.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 4.0 m³)

Līdz 10 km 35.54 43.00
No 11 – 15 km 41.32 50.00
No 16 – 20 km 47.11 57.00
No 21 – 25 km 53.72 65.00
No 26 – 30 km 59.50 72.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 5.0 m³)

Līdz 10 km 39.67 48.00
No 11 – 15 km 46.28 56.00
No 16 – 20 km 52.89 64.00
No 21 – 25 km 58.68 71.00
No 26 – 30 km 65.29 79.00

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija)

(savākšanas daudzums 6.0 m³)

Līdz 10 km 46.28 56.00
No 11 – 15 km 51.24 62.00
No 16 – 20 km 57.85 70.00
No 21 – 25 km 63.64 77.00
No 26 – 30 km 70.25 85.00

Pakalpojuma samaksas iespējas:

  1. Priekšapmaksa;
  2. Norēķins ar maksājuma karti;
  3. Pēcapmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu. Līgumi tiek slēgti tikai ar regulārā pakalpojuma saņēmējiem (1 x mēnesī).

*Par mazākiem izvešanas daudzumiem sīkāka informācija zvanot dispečerdienestam uz  mob. tālr. 28359213

Save