Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

PAR SADARBĪBU LAI PILNVEIDOTU DZĪVI DOBELES NOVADĀ!

   Ceturtdien, 20.jūlijā, uzņēmumu SIA “DOBELES ŪDENS” apmeklēja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis, priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs, izpildirektors Agris Vilks un Audita nodaļas vadītāja Dace Ence.

   Vizītes sākumā iepazīstinājām ar uzņēmuma telpām un tehnisko daļu. Turpinājām ar Latvijas industriālo mantojumu, Dobeles ūdenstorni. Pārrunājām uzņēmumā paveikto un turpmākās attīstības jautājumus.

   Tālāk devāmies apskatīt Dobeles novada ciemu notekūdeņu attīrīšanas ietaises, ūdens atdzelžošanas stacijas un kanalizācijas sūkņu stacijas Auru, Krimūnu, Šķibes un Miltiņu ciemos. Izrādījām paveikto un izvirzījām jaunus attīstības mērķus.

   Lai iepazīstinātu ar ūdens aprites procesu devāmies uz ūdens sagatavošanas staciju “Pīlēni”, kur tiek attīrīts un padots ūdens visai Dobeles pilsētai. Apskates process turpinājās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” kur nonāk visas Dobeles pilsētas, Miltiņu, Šķibes un Lejasstrazdu ciemu notekūdeņi. Iepazīstinājām ar attīrīšanas procesu un turpmākās attīstības plāniem.

 

Paldies pašvaldības vadībai par interesi un sadarbību, lai kopīgi uzlabotu un pilnveidotu dzīvi Dobeles novadā!