Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

PAR STARPĪBAS IEKĻAUŠANU NORĒĶINOS AR SIA “DOBELES ŪDENS” ŪDENSSAIMNIECĪBAS KLIENTIEM DAUDZDZĪVOKĻU NAMOS

1.Ja starpība pēc ievadskaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma un pēc dzīvokļu skaitītāju rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma mājā būs līdz ± 5%, tad ūdens patēriņa starpība netiks aprēķināta (skat.1.attēls.)

 

   

 

2. Ja starpība pēc ievadskaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma un pēc dzīvokļu skaitītāju rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma mājā būs virs ± 5% starp tiem rādījumiem, tad starpība tiks aprēķināta uz visiem daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem. (skat.2.attēls.)

 

 

3. Ja starpība pēc ievadskaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma un pēc dzīvokļu skaitītāju rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma mājā būs lielāka vai vienāda ar 20%, tiks nosūtīta papildus informācija, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājam jāveic pasākumi ūdens zudumu novēršanai. (skat.3.attēls.)

4.Ja starpība pēc ievadskaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma un pēc dzīvokļu skaitītāju rādījumiem aprēķinātā patērētā ūdens apjoma mājā būs mazāka par – 5% vairāk, kā divus mēnešus pēc kārtas, tad tiks organizēta ārpuskārtas ievadskaitītāja verifikācijas pasākums. Šajā gadījumā ārpuskārtas verifikācijas izdevumus sedz SIA “DOBELES ŪDENS”. (skat.4.attēls.)