Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām.

 

Pamatojoties uz ekonomiskajiem aprēķiniem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2018.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr.133  apstiprināt SIA “ DOBELES ŪDENS”  šādus tarifus:

 

  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1.08 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.65 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Tarifi stājās spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

 

Apstiprinātie SIA “DOBELES ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti un noteikti tādā apmērā, lai segtu uzņēmuma sniegto pakalpojumu izmaksas. Ja nākotne mainīsies tarifus ietekmējošie faktori, pastāv iespēja, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt pieņemto lēmumu.

 

Janvāra mēnesī uzņēmuma klienti saņems rēķinu par decembrī patērēto ūdeni un kanalizāciju pēc iepriekšējā tarifa. Sākot ar 2019.gada februāri, saņemot rēķinu par janvārī patērēto ūdeni un kanalizāciju, samaksa tiks aprēķināta pēc jaunā tarifa.

SIA “DOBELES ŪDENS” lūdz savus klientus paziņot abonentu daļai ūdens mērītāju radījumus uz šī gada 31.decembri.

Rādījumus noziņot, zvanot pa tel. tālruni 63781301 vai elektroniski uz e-pasta adresi  udens@dobele.lv .