Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

PAZIŅOJUMS – SPRK APSTIPRINA JAUNO PAKALPOJUMU TARIFU

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2022.gada 24.novembrī ir apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “DOBELES ŪDENS”, un tie stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri un ar 2023.gada 1.maiju.

 

SPRK apstiprinājusi, ka no 2023. gada 1. janvāra SIA “DOBELES ŪDENS” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1.53 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.39 EUR/m3.

 

Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieaugs par 0.45 euro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0.74 euro.

 

SPRK apstiprinājusi, ka no 2023. gada 1. maija SIA “DOBELES ŪDENS” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1.64 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.64 EUR/m3.

 

Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieaugs par 0.56 euro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0.99 euro.

 

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Šeit var iepazīties ar lēmumu:

SPKR Lēmums par ūdenssaimniecības tarifiem

 

Sagatavoja SIA “DOBELES ŪDENS” administrācija

Detalizētāku informāciju var iegūt uzņēmuma Klientu daļā, zvanot uz tālr. 63781301, 27871488 vai sūtot e-pastu: udens@dobele.lv