Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Paziņojums

SIA “DOBELES ŪDENS” un SIA ”Firma L4” 2016.gada 9. martā noslēdza pakalpojumu līgumu Nr. DŪ 14/2016 par tehniskā projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” izstrādi. Projektētājs izstrādās būvprojektu  Dobeles aglomerācijas   sadzīves notekūdeņu kanalizācijas paplašināšanai Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā,  nodrošinot blīvās apbūves teritorijās iespēju pievienoties centralizētiem notekūdeņu kanalizācijas tīkliem. Līguma ietvaros uzsākti inženiertehniskie  uzmērījumi un ģeotehniskās  izpētes darbi Dobeles novada pašvaldībai piederošos īpašumos (ielās)  un pieguļošos  īpašumos (privātīpašumos).

 

Minētās darbības jāveic:  

 

Dobeles pilsētā:

Lauku ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Robežu ielai), Robežu ielā, Nākotnes ielā, Virkus ielā, Jāņa ielā, Kalna ielā, Spodrības ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Kooperācijas ielai), Kooperācijas ielā, Ceriņu ielā, Bērzes ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Robežu ielai), Austrumu ielā, Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā.

 

Bērzes pagasta Miltiņu ciemā

Autotoceļa “Vērpīši” posmā no “Mazstrautiņiem” līdz autoceļam “Liepkalni – Vērpīši”,  autoceļa “Liepkalni – Vērpīši” posmā no autoceļa “Vērpīši” līdz “Zīdām”, autoceļā “Ielejas”, autoceļā “Palejas” posmā no “Rašenbaumiem” līdz “Kalnājiem”, Liepu ielā posmā no autoceļa “Liepkalni – Vērpīši” līdz Liepu ielai 11.    

 

SIA “Firma L4” kontaktpersona  Ivo Grandāns, t. 26266191, ivo.grandāns@l4.lv

 

Aicinām  iedzīvotājus būt izpalīdzīgiem un saprotošiem  sadarbībā ar  projektētāja speciālistiem! 

 

 

SIA “DOBELES ŪDENS” projektu  vadītāja  Mārīte Zvejniece      

28336980  marite.zvejniece@dobele.lv