Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

Paziņojums par būvdarbu uzsākšanu

13.07.2021

 

 SIA „ĢL Konsultants” informē, ka sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju  ar SIA “DOBELES ŪDENS” noslēgtā būvdarbu līguma Nr. DŪ 32/2021 “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, laika periodā no 2021. gada jūlija līdz 2021. gada oktobrim ir iespējami satiksmes kustības ierobežojumi un ūdenspadeves pārtraukumi apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā.

 

            Aicinām iedzīvotājus  sekot līdzi  aktuālai informācijai  un neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju  Aigaru Zemvaldu, tel.22089807.

 

SIA “ĢL Konsultants”  atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Pielikumā:   Satiksmes ierobežojumu shēma: Satiksmes organizēšanas shēma līdz 2021.gada oktobrim