Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ekspluatācijā nodoti ārējie ūdensapgādes tīkli Dobelē, Ozolu, Miera, Smilšu ielās, Auru pagasta“Liepziedos”un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”.

 

  2021.gada 6. decembris

 

2021.gada 18. maijā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. DŪ 32/2021 “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” un trīs būvprojektu ietvaros plānotie objekti ir izbūvēti. 

2021.gada gada 5. oktobrī ekspluatācijā nodots objekts Ārējā ūdensvada pārbūve Ozolu ielā, Dobelē” (Dobeles novada pašvaldības būvvaldes akts Nr. 21043570460201) un objekts Ārējā ūdensvada un pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotā vietā “Rūpnieki”, Auru pagastā” (Dobeles  novada pašvaldības būvvaldes  akts Nr. 21043500460246).

2021.gada 1. decembrī nodots ekspluatācijā objekts Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas – Gaismas ielu masīvā ” 2. kārta (Dobeles novada pašvaldības būvvaldes  akts Nr. 21054590460201) 

Būvdarbus veica SIA “ĢL Konsultants” (atbildīgais būvdarbu vadītājs Aigars Zemvalds), savukārt SIA “Firma L4” (projektētāja Maija Ozoliņa) un SIA “DOBELES ŪDENS” (projektētājs Agris Dermanis) nodrošināja autoruzraudzību. Objektos izbūvēti 1,57 km ārējie ūdensapgādes tīkli, kopējās būvniecības izmaksas (bez PVN) 145 485,50 EUR. Ūdensapgādes tīklu paplašināšanas rezultātā 30 mājsaimniecībām ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai Dobelē.   

 

Aicinu iedzīvotājus pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai, jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem:

 

Jānis Jakštis, t. 29254757, janis.jakstis@dobele.lv;

KārlisAnsons, t. 28319673, karlis.ansons@dobele.lv

 

 

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv