Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

 

TURPINĀS AKTIVITĀTES PROJEKTA “KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ, II KĀRTA” IETVAROS(NR.5.3.1.0/16/I/007) ĪSTENOŠANĀ.

 

2022.gada 17. maijā

 

   SIA”DOBELES ŪDENS” turpina īstenot projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros plānotās aktivitātes projekta mērķu nodrošināšanā un plānoto rādītāju sasniegšanā.

    Laika periodā no 2017.gada jūlija līdz 2021.gada oktobrim tika izbūvēti jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli 12,66 km,ūdensapgādes ārējie inženiertīkli 0,3 km un 3  jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Dobeles aglomerācijā: Dobelē – Austrumu, Aizupes Bērzes, Bērzu, Brīvības, Ceriņu, Dzelzceļa Egļu, Gaismas,Jāņa, Kalna, Kalēju, Keramikas, Kooperācijas, Lauku, Lāčplēša Liepājas šosejas Miera, Nākotnes, Ozolu,  Robežu,Rūpniecības, Strādnieku, Spodrības,Virkus,Vītolu,Zivju ielās, Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un  apdzīvotā vietā ”Rūpnieki” Auru pagastā , papildus 372 mājsaimniecībām nodrošinot iespēju pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai .

  Līdz šā gada 10. maijam 169 mājsaimniecības, kurās deklarēti 509 iedzīvotāji, ts.k. Dobelē 443, Bērzes pagasta Miltiņu ciemā 54, Auru pagasta apdzīvotā vietā ”Rūpnieki” 8 iedzīvotāji, ir pieslēgušās  centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai

   Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2023.gada 31. decembrim ir nodrošināmi pavisam 758 pieslēgumi, t.sk 653 Dobeles pilsētā, 95 Miltiņu ciemā Bērzes pagastā un 10 apdzīvotā vietā ”Rūpnieki” Auru pagastā Dobeles novadā.

   SIA “DOBELES ŪDENS” aicina iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai un jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem:

 Jānis Jakštis, t.29254757, janis.jakstis@dobele.lv;

 Kārlis Ansons, t.28319673, karlis.ansons@dobele.lv

    Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA”DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv