Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

 

TURPINĀS AKTIVITĀTES PROJEKTA “KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ, II KĀRTA” IETVAROS(NR.5.3.1.0/16/I/007) ĪSTENOŠANĀ.

 

2022.gada 15.novembrī  

 

  SIA”DOBELES ŪDENS” turpina īstenot projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros plānotās aktivitātes projekta mērķu nodrošināšanā un plānoto rādītāju sasniegšanā.

    Projekta ietvaros tika izbūvēti jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli, ūdensapgādes ārējie inženiertīkli un kanalizācijas sūkņu stacijas, lai papildus 372 mājsaimniecībām, t.sk. 326 mājsaimniecībām Dobelē, 39 mājsaimniecībām Miltiņu ciemā Bērzes pagastā un 7  mājsaimniecībām  apdzīvotā vietā ”Rūpnieki” Auru pagastā, būtu nodrošināta  iespēja pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai Dobeles aglomerācijā.

     Līdz 2022.gada 15. novembrim 196 mājsaimniecības, kurās deklarēti 577 iedzīvotāji, noslēgušas pakalpojuma līgumus ar SIA “DOBELES ŪDENS” un pieslēgušās  centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai Dobeles aglomerācijā.

     Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2023.gada 31. decembrim ir nodrošināmi 758 pieslēgumi, t.sk 653 Dobeles pilsētā, 95 Miltiņu ciemā Bērzes pagastā un 10 apdzīvotā vietā ”Rūpnieki” Auru pagastā Dobeles novadā.

    SIA “DOBELES ŪDENS” atkārtoti aicina iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai un jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vērsties pie uzņēmuma speciālistiem:

Jānis Jakštis, t.29254757, janis.jakstis@dobele.lv;

Kārlis Ansons, t.28319673, karlis.ansons@dobele.lv

     Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA ”DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv