Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

 

PROJEKTA “KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA DOBELES AGLOMERĀCIJĀ, II KĀRTA” IETVAROS (NR.5.3.1.0/16/I/007) AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANA.

 

2023.gada 9. maijā

 

      SIA”DOBELES ŪDENS” projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/007) ietvaros turpina īstenot plānotās aktivitātes projekta mērķu nodrošināšanā un plānoto rādītāju sasniegšanā.

      Projekta ietvaros 372 mājsaimniecībām, kurās deklarēti 758 iedzīvotāji ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai Dobeles aglomerācijā.

      Līdz 2023.gada 3. maijam 216 mājsaimniecības, kurās deklarēti 653 iedzīvotāji, ts.k. 192 mājsaimniecības (578 iedzīvotāji) Dobeles pilsētā, 20 mājsaimniecības (66 iedzīvotāji) Miltiņu ciemā, Bērzes pagastā un 4 mājsaimniecības (9 iedzīvotāji) Auru pagasta apdzīvotā vietā ”Rūpnieki “ ir  pieslēgušās  centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai Dobeles aglomerācijā.

Projektā kopā nodrošināmi 758 pieslēgumi, t.sk:  653 Dobelē, 95 Miltiņu ciemā Bērzes pagastā un 10 apdzīvotā vietā

”Rūpnieki” Auru pagastā Dobeles novadā.

 

SIA “DOBELES ŪDENS” atkārtoti aicina iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, kā arī izmantojot Dobeles novada pašvaldības finansiālo atbalstu pieslēgumu izveidē.

Jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vērsties pie uzņēmuma speciālistiem:

Jānis Jakštis, t.29254757, janis.jakstis@dobele.lv;

Kārlis Ansons, t.28319673, karlis.ansons@dobele.lv

 

  Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA”DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

Projektu vadītāja:Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv