Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

 

PROJEKTA PLĀNOTIE MĒRĶI SASNIEGTI, PIESLĒGŠANĀS CENTRALIZĒTAI NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANAS SISTĒMAI DOBELES AGLOMERĀCIJĀ TURPINĀS JOPROJĀM.

 

2024.gada 7. jūnijā  

 

SIA“DOBELES ŪDENS” laika posmā no 2017.gada jūlija līdz 2021.gada oktobrim , Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros līdzekļiem un kapitālsabiedrības finansēm, projektā “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/007) veica kanalizācijas tīklu paplašināšanu  Dobeles pilsētā Austrumu, Aizupes, Bērzes, Bērzu, Brīvības, Ceriņu, Dzelzceļa, Egļu, Gaismas, Jāņa, Kalna, Kalēju, Keramikas, Kooperācijas, Lauku, Lāčplēša, Liepājas šosejas , Nākotnes, Ozolu,  Robežu, Rūpniecības, Strādnieku, Spodrības, Virkus, Vītolu un Zivju ielās, Bērzes pagasta Miltiņu ciemā,  Auru pagasta  apdzīvotā vietā ”Rūpnieki”.  

Projektā izbūvētie 12,66 km kanalizācijas inženiertīkli, 0,3km  ūdensapgādes inženiertīkli un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, Dobeles aglomerācijā papildus 372 mājsaimniecībām (758 iedzīvotājiem) nodrošina iespēju pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pirms noslēguma maksājuma veikšanas  (2023.gadā),  veicot pārbaudi līgumiem par  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, guva pārliecību, ka SIA “DOBELES ŪDENS” īstenojot projektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ir sasniedzis projekta iznākuma rādītāju, nodrošinot uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugumu – 653 iedzīvotāji  jeb 86 % no plānotā rādītāja. Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu noteikto, proti, galamērķus uzskata par sasniegtiem, ja rādītājs ir sasniegts vismaz 85% apmērā, secināms, ka finansējuma saņēmēja plānotais iznākuma rādītājs ir sasniegts.

Līdz 2024.gada 1.jūnijam centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai pieslēgušās 237 mājsaimniecības  ar  714 (Dobele 639; Miltiņu ciems 66;  Rūpnieki 9) iedzīvotājiem  jeb 94 % no projektā  plānotā rādītāja,  pieslēgšanās process aglomerācijā joprojām turpinās.

 

SIA“DOBELES ŪDENS” aicina iedzīvotājus pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai un izmantot iespēju saņemt  Dobeles novada pašvaldības finansiālo atbalstu pieslēgumu izveidē.

 

Jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vērsties pie uzņēmuma speciālistiem:

 

Jānis Jakštis, t.29254757, janis.jakstis@dobele.lv

Kārlis Ansons, t.28319673, karlis.ansons@dobele.lv

 

 

 

SIA“DOBELES ŪDENS” projektu vadītāja Mārīte Zvejniece,

kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv